Седница Комисије за солидарну помоћ

Обавештавамо запослене да ће седница Комисије за солидарну помоћ за други квартал текуће године бити одржан 14.6.2023. године у Новом Саду са почетком од 11 часова.

Напомена: седнице комисије за солидарну помоћ се одржавају једном квартално и то пред крај свaког квартала. Молимo све запослене да благовремено доставе своје захтеве јер се предмети шаљу на преглед у медицину рада.