БАЊЕ

Наставља  се превенција радне инвалидности, лечења, опоравка и рехабилитације запослених  у 2024. години у Специјалној болници за рехабилитацију, Бања Кањижа.

У складу са  расположивим средствима предвиђеним Програмом пословања Транспортгас Србија и Планом и програмом Синдикалне организације Транспортгас Србија доо,  за 2024. год. опредељеним за те намене, Правилима  и програмом синдиката, критеријумима за упућивање запослених у установе за превенцију, опоравак, рехабилитацију, као и базе података о коришћењу бања од 2008. године по свим основама, комисија ће предложити листу запослених који стичу право коришћења наведених услуга у току 2024. године.