Рехабилитација запослених у Бањи Кањижа за 2024 годину

Наставља  се превенције радне инвалидности, лечења, опоравка и рехабилитације запослених  у 2024. години у Специјалној болници за рехабилитацију, Бања Кањижа. У плану је да се запосленима обезбеди још једна бања и ускоро ће те бити обавештени о детаљима. У складу са  расположивим средствима за 2024. год. опредељеним за те намене, критеријумима за упућивање запослених у … Прочитај више

УГОВОР СА АДВОКАТСКОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ

Синдикат Транспортгас Србија доо је за чланове синдиката склопио уговор о пружању правно-консултантских услуга и заступању са канцеларијом адвоката Николе Млађеновића из Новог Сада, улица Ласла Гала бр 10, стан бр 2; бр телефона: 0653736194. Пружалац услуге ће приликом извршавања обавеза сносити трошкове у заступању чланова синдиката пред судовима и државним органима( судске таксе, поштарине, … Прочитај више

РИБОЛОВАЧКЕ ДОЗВОЛЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУ ЗАБРАНУ

Синдикат је склопио уговор са Риболовачким савезом Војводине за куповину дозвола за рекреативни риболов за 2024. годину на рате за делове рибарских подручја Банат, Бачка и Срем. Плаћање годишњих дозвола за рекреативни риболов ће се вршити путем административне забране која ће бити одобрена заинтересованим запосленима/члановима Синдиката, у ратама, обуставом од зараде, највише у 9 (девет) … Прочитај више

АПАРТМАНИ ЗА ОДМОР ЗЛАТИБОРУ И ВРЊАЧКA БАЊA У 2024 ГОДИНИ

Синдикат је склопио Споразум о пословној сарадњи са Синдикатом Транснафте за 2024 годину и закупио термине у апартманима на: Златибору, апартман Б03 ( дн. боравак, кухиња, спаваћа соба и купатило) површине 51 м2 ( Миладина Пећинара 94б, Калман зграде у непосредној близини центра) за одмор, опоравак и рекреацију запослених (чланова синдиката) у седмодневним сменама уз … Прочитај више

УСВОЈЕН ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2024 ГОДИНУ

Републичка комисија за енергетске мреже је одржала прву седницу 21.12.2023. године у Новом Саду и донела следеће одлуке : 1. Одлуку о давању сагласности на измене и допуне Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад, број 2/04, 2. Одлуку о давању сагласности на годишњи план пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад … Прочитај више

Престанак FITPASS рекреације

Обавештавамо све чланове који су се пријавили за FITPASS рекреацију путем линка и под условима који је уговорио синдикат да ће уплате моћи да врше до 31 децембра текуће године и у зависности да ли су купили месечну или тромесечну чланарину моћи ће да је искористе након тог периода. FITPASS нас је обавестио да укидају … Прочитај више

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА 2023 ГОДИНУ

Након инцијативе Синдикалне организације Транспортгас Србија доо за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених у Транспортгас Србија доо путем вредносног ваучера – гифт картице, поступак јавне набавке је окончан и изабрана је компанија Dexy Co. Укупна вредност једног ваучера – гифт картице са додатним бонусом је 15.550,00 динара. Подела ваучера биће реализована преко синдикалних представника … Прочитај више

ЛИДЛ КАРТИЦА ЧЛАНОВИМА СИНДИКАТА ЗА НОВУ ГОДИНУ

Синдикат Транспортгас Србија доо донео је одлуку да свим члановима синдиката поводом предстојећих празника уручи поклон картице продајног ланца „Лидл Србија“ у вредности од 6 хиљада динара. Дистрибуцију картица врше синдикални представници по организационим деловима односно радним јединицима. Синдикат је свестан чињенице да су трошкови живота значајно порасли, да је зарада запослених ниска и да … Прочитај више

Расподела добити за 2022. годину

Скупштина Транспортгас Србија доо Нови Сад је усвојила Одлуку о расподели добити за 2022. годину којом запослени нису остварили своје право у расподели дела добити. Синдикат је био против овакве Одлуке и тражио је и предлагао расподелу добити за запослене. Добит је распоређена на следећи начин: 50% у Буџет Републике Србије преостали износ остаје нераспоређен.

ЗАХТЕВ СКУПШТИНИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДЕЛА ДОБИТИ ЗАПОСЛЕНИМА

Синдикат је упутио Захтев за расподелу дела добити запосленима за пословну 2021 годину из нераспоређене добити и пословну 2022 годину Скупштини Транспортгас Србија у својству надлежног органа Друштва која доноси одлуке. У допису се Синдикат позива на члан 52. Колективног уговора којим је запосленима дато право на учешће у делу добити остварене по годишњем финансијском … Прочитај више