СИНДИКАТ УПУТИО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА

Синдикална организација „Транспортгас Србија“ упутила је Министарству рударства и енергетике Републике Србије и послодавцу Иницијативу за измену Колективног уговора за Друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад којим предлаже повећање основне зараде од 6% тако да би основица за утврђивање основне зараде износила 21.078,10 динара са порезима и доприносима почевши од јуна 2023 године.

Подсећамо да је на основу Уредбе о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2023 годину за јавна предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса предвиђена могућност повећања просечних зарада од 12,5%, а да смо у фебруару текуће године добили сагласност од 6%.

Синдикат свој захтев темељи на чињенци да раст инфлације утиче на трошкове живота запослених чиме је неопходно да зараде прате раст трошкова како би се заштитио економско-социјални положај запослених.