КОНТАКТ

Седиште синдиката је на адреси Булевар Ослобођења 5, Нови Сад.

Контактирајте нас

  Фиксни телефон: 021/4831669

  Мобилни телефон:064/8883974

  Е-пошта: sindikat@transportgas-srbija.com

  srdjan.miljic@transportgas-srbija.com

  Пословни подаци:

  МБ: 08950571

  ПИБ: 102152976

  Текући рачун: 160 – 921177 – 75