ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ

Синдикат је упутио Захтев за расподелу дела добити запосленима за пословну 2021 и 2022 годину из нераспоређене добити и пословну 2023 годину предлагачу ВД директора. У допису се Синдикат позива на члан 52. Колективног уговора којим је запосленима дато право на учешће у делу добити остварене по годишњем финансијском извештају Послодавца у складу са законом.

Одржана десета редовна седница Одбора

Дана 11.06.2024. године Одбор Синдикалне организације Транспортгас Србије доо одржао је десету редовну седницу у Новом Саду и разматрао је теме од значаја за запослене у Транспортгас Србија доо. На састанку су донети следећи закључци: – Синдикат ће упутити Захтев за расподелу дела добити запосленима за пословну 2023. годину. С обзиром да исплату дела зараде … Прочитај више

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА FITPASS-om

Обавештавамо Вас да је Синдикат уговорио FITPASS чланарине које могу користити чланови синдиката Транспортгас Србија доо и њихови чланови породица почевши од 1 априла 2024. године. Цена месечне чланарине износи 2.500,00 динара и омогућава 30/31 улаазак током месеца једном дневно уз могућност коришћења свих Фитпасс спортских објеката сваког дана, у свим градовима Србије у којима Фитпасс послује. … Прочитај више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У СПЕЦИЈАЛНИМ БОЛНИЦАМА ЧИГОТА И БАЊИЦА ИЗ СОКОБАЊЕ

Синдикат је иницирао и потписао нове уговоре на основу којих је запосленима поред Бање Кањижа омогућена превенција радне инвалидности, лечења, опоравка и рехабилитације запослених  у 2024. години у специјалној болници за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор“ – Чигота и специјалној болници за рехабилитацију „Бањица“ Сокобања. У складу са  расположивим средствима за 2024. год. … Прочитај више

ПОТПИСАНА ИЗМЕНА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Дана 7.3.2024. у просторијама „Транспортгас Србија“ доо Нови Сад потписана је измена Колективног уговора за Друштво са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија. Документ је потписан од стране овлашћеног представника оснивача проф. др Борис Думнић – председник републичке комисије за енергетске мреже, овлашћеног представника послодавца Зоран Јовчић – вд директора и овлашћеног представника репрезентативног синдиката Срђан Миљић … Прочитај више

Одржана девета редовна седница Одбора

IX Редовна седница Одбора СО „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад одржана је дана 27.02.2024. године у Новом Саду. На њој су биле разматране теме од значаја за положај запослених. Усвојен је и финансијски извештај Синдиката за 2023 годину у коме је исказано позитивно пословање. Такође извршен је осврт о покренутим иницијативама и оствареним резултатима у … Прочитај више

Рехабилитација запослених у Бањи Кањижа за 2024 годину

Наставља  се превенције радне инвалидности, лечења, опоравка и рехабилитације запослених  у 2024. години у Специјалној болници за рехабилитацију, Бања Кањижа. У плану је да се запосленима обезбеди још једна бања и ускоро ће те бити обавештени о детаљима. У складу са  расположивим средствима за 2024. год. опредељеним за те намене, критеријумима за упућивање запослених у … Прочитај више

УГОВОР СА АДВОКАТСКОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ

Синдикат Транспортгас Србија доо је за чланове синдиката склопио уговор о пружању правно-консултантских услуга и заступању са канцеларијом адвоката Николе Млађеновића из Новог Сада, улица Ласла Гала бр 10, стан бр 2; бр телефона: 0653736194. Пружалац услуге ће приликом извршавања обавеза сносити трошкове у заступању чланова синдиката пред судовима и државним органима( судске таксе, поштарине, … Прочитај више

РИБОЛОВАЧКЕ ДОЗВОЛЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУ ЗАБРАНУ

Синдикат је склопио уговор са Риболовачким савезом Војводине за куповину дозвола за рекреативни риболов за 2024. годину на рате за делове рибарских подручја Банат, Бачка и Срем. Плаћање годишњих дозвола за рекреативни риболов ће се вршити путем административне забране која ће бити одобрена заинтересованим запосленима/члановима Синдиката, у ратама, обуставом од зараде, највише у 9 (девет) … Прочитај више