Одржана девета редовна седница Одбора

IX Редовна седница Одбора СО „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад одржана је дана 27.02.2024. године у Новом Саду. На њој су биле разматране теме од значаја за положај запослених. Усвојен је и финансијски извештај Синдиката за 2023 годину у коме је исказано позитивно пословање. Такође извршен је осврт о покренутим иницијативама и оствареним резултатима у претходној години. Иницијатива коју је Синдикат покренуо а тиче се зарада (повећања 10%) након дугих преговора и уз подршку послодавца су позитивно окончани. У наредним данима се очекује потписивање Анекса Колективног уговора.