Рехабилитација запослених у Бањи Кањижа за 2024 годину

Наставља  се превенције радне инвалидности, лечења, опоравка и рехабилитације запослених  у 2024. години у Специјалној болници за рехабилитацију, Бања Кањижа. У плану је да се запосленима обезбеди још једна бања и ускоро ће те бити обавештени о детаљима.

У складу са  расположивим средствима за 2024. год. опредељеним за те намене, критеријумима за упућивање запослених у установе за лечење, превенцију, опоравак, рехабилитацију, као и базе података о коришћењу бања, комисија ће предложити листу запослених који стичу право коришћења наведених услуга у току 2024. године.

Анкетни лист и Упут можете пронаћи ОВДЕ.