УСВОЈЕН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Решењем Владе РС 05 Број: 023-3809/2022 од 19.маја 2022. године дата је сагласност на Програм пословања Транспортгас Србија д.о.о, Нови Сад за 2022. годину. Изменама Колективног уговора утврђена је нова основица за зараде запослених (увећање са 17.764 динара на 18.759 динара).

Прочитај више

НОВИ ПРАВИЛНИК О СОЛИДАРНОЈ ПОМОЋИ

Обавештавамо Вас да је усвојен нови Правилник о солидарној и другим врстама помоћи у „Транспортгас Србија“ доо и Преглед здравствених услуга за које се може одобрити солидарна помоћ са пратећим обрасцима. Правилник је објављен на огласној табли 29.04.2022. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Прочитај више

Међународни празник рада – 1 Maj


Међународни празник рада или Први мај је дан којим припадници и симпатизери радничког покрета исказују општу солидарност радништва и обележавају сећање на достигнућа радничког покрета, односно жртве које су припадници радничког покрета поднели како би се изборили за већа радна права.

Прочитај више

Нови Колективни уговор Транспортгас Србија доо

Поштоване колеге,

закључком Владе РС 05 Број: 11-3207/2022 од 14. априла 2022. године прихваћен је Колективни уговор за друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад и потписан 18.априла 2022. године од стране овлашћених уговарача чиме је објављивањем на огласној табли дана 21. априла 2022. године ступио на снагу.

Прочитај више

Рехабилитација запослених у Бањи Кањижа за 2022. годину

Потписан је уговор са Специјалном болницом за рехабилитацију Бања Кањижа за 2022. годину.

Превенција радне инвалидности, лечења, опоравка и рехабилитације запослених ће бити настављена након усвајања Програма пословања за 2022. годину и на основу расположених средстава за те намене.

Прочитај више

Међународни дан жена 8. март

Овај дан је настао као дан борбе за женска људска права, односно дан борбе за економску, политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца.

Идеја за обележавањем Међународног дана жена појавила се први пут почетком 20.века у доба брзе индустријализације и економске експанзије која је често доводила до протеста због лоших радних услова.

Прочитај више

Изабран председник Надзорног одбора

Поштовани запослени,

на конститутивној седници Надзорног одбора Синдикалне организације „Транспортгас Србија“ доо одржаној 08.02.2022. године изабрана је Жељана Каназир за председника.

Прочитај више

Прва седница Одбора

Поштовани запослени,

прва редовна седница Одбора СО „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад одржана је дана 01.02.2022. године на којој су разматрана актуелна питања од значаја за положај запослених.

Прочитај више