Зимница на административну забрану

Синдикална организација “Транспортгас Србија” доо  je у сарадњи са “BIOFOODEX” DOO  из Врњчке Бање омогућила Вам куповину зимнице путем административне забране на осам месечних рата.

Пријаве извршити најкасније до 26 септембра 2023. године.

Контакт особа: Соња Љуковчанин:021/483-1688 или 064/8886903.