Враћање запослених са рада од куће

Обавештавамо запослене да је Одбор за безбедност и здравље на раду на седници одржаној 14.05.2021 године донео Закључак да се сви запослени са решењем за рад од куће врате у режим редовног рада почевши од 1 јуна текуће године. Таква одлука је образложена значајним побољшањем епидемиолошке ситуације у држави.

Директор друштва и руководилац Службе за БиЗНР су се сложили са закључком Одбора па ће решења од стране Одељења кадровских послова у складу са наведеним датумом бити благовремено укинута.