УСВОЈЕН ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2024 ГОДИНУ

Републичка комисија за енергетске мреже је одржала прву седницу 21.12.2023. године у Новом Саду и донела следеће одлуке :

1. Одлуку о давању сагласности на измене и допуне Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад, број 2/04,

2. Одлуку о давању сагласности на годишњи план пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2024. годину, број 2/05 и

3. Одлуку о давању сагласности на расподелу добити „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад за 2022. годину, број 2/06.

Детаљније о расподели добити можете пронаћи овде.

Након измена Закона о енергетици Републичка комисија за енергетске мреже је 1. новембра 2023 године преузела контролу над радом оператора транспортног система за природни гас.