Улазнице за ЕXIT 2023 путем административне забране

Синдикална организација  „Транспортгас Србија“ доо је за своје чланове обезбедио комплет улазнице за“EXIT FESTIVAL 2023“  за 4 дана по промотивној цени од 6.990 динара.

Запослени који су заинтересовани за куповину комплет улазница треба да се пријаве до 20. априла 2023 године у канцеларију синдиката Булевар Ослобођења 5, Нови Сад ,IV спрат, канцеларија број 7, на мејл sindikat@transportgas-srbija.com  или путем тел.  0648883974 ( Срђан Миљић).

Плаћање је путем административне забране на 6 полумесечних рата.

Број улазница је ограничен.