УГОВОР СА АДВОКАТСКОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ

Синдикат Транспортгас Србија доо је за чланове синдиката склопио уговор о пружању правно-консултантских услуга и заступању са канцеларијом адвоката Николе Млађеновића из Новог Сада, улица Ласла Гала бр 10, стан бр 2; бр телефона: 0653736194.

Пружалац услуге ће приликом извршавања обавеза сносити трошкове у заступању чланова синдиката пред судовима и државним органима( судске таксе, поштарине, вештачења и друге повезане трошкове) из области накнаде штете, прекршајних поступака и радног односа.

У осталим поступцима као што су имовинско-правни односи, кривични поступци, поступци из породичног права и других поступака члановима синдиката ће се наплаћивати 50% износа предвиђених Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, уз могућнот плаћања у више месечних рата у зависности од врсте поступка.

У случају заступања чланова синдиката пред судовима, државним органима и другим правним и физичким лицима, пружаоцу услуга припадају трошкови поступка који буду досуђени у корист чланова синдиката као накнада за рад-заступање.