Синдикат је упутио кориговану Иницијативу за измену Колективног уговора

На основу комуникације са надлежним министарствима Синдикална организација „Транспортгас Србија“ доо Нови Сад  је 01.02.2023 године упутила Министарству рударства и енергетике кориговану Иницијативу за измену Колективног уговора за Друштво с ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ у којој се предлаже повећање основице за обрачун зараде од 6%. Тај износ је опредељен за привредне субјекте у сектору енергетике.

Предложени износ основице је 19.885,00 динара са порезима и доприносима и то почев од јануара 2023 године.

Очекујемо да ће се поступак добијања сагласности и потписивања измене Колективног уговора одвијати по убрзаној процедури након чега је неопходно приступити процедури измене Програма пословања и добијања неопходне сагласности од Владе РС.