Сагласност Владе на расподелу добити

Решењем Владе 05 број: 41-11749/2021 од 16 децембра дата је сагласност на расподелу добити „Транспортгас Србија“доо за 2020 годину чиме су се стекли услови за исплату.

Ваш Синдикат!