САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ НА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА

Влада РС је дала сагласност на иницијативу синдиката за Измену Колективног Уговора за Транспортгас Србија доо Нови Сад којим је предвиђено повећање основице за обрачун од 6%.

У наредним данима се очекује потписивање Анекса Колективног уговора од стране овлашћених представника. Након тога следи процедура измене Програма пословања за Друштво с ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија доо и саглсност Владе РС.

Након усвајања Програма пословања уследиће исплата разлике зарада почев од јануара 2023 године.