РИБОЛОВАЧКЕ ДОЗВОЛЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУ ЗАБРАНУ

Синдикат је склопио уговор са Риболовачким савезом Војводине за куповину дозвола за рекреативни риболов за 2024. годину на рате за делове рибарских подручја Банат, Бачка и Срем. Плаћање годишњих дозвола за рекреативни риболов ће се вршити путем административне забране која ће бити одобрена заинтересованим запосленима/члановима Синдиката, у ратама, обуставом од зараде, највише у 9 (девет) једнаких месечних рата, без камате.

Од 2024. године цене дозвола и динамика плаћања су следећи:

  • од 9.000 динара (за све од 18 до 65 година) – до максимум 9 рата од 1.000 динара са тиме да последња рата мора доћи на наплату уз октобарску зараду.
  • од 4.500 динара (за старије од 65 и за жене) – 5 рата, 4 од 1.000 и једна од 500 динара са тиме да последња рата мора доћи на наплату уз октобарску зараду