РЕПРЕЗЕНТАТИВАНОСТ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ НОВИ САД КОД ПОСЛОДАВЦА

Поштоване колегинице и колеге,

обавештавам Вас да смо успешно завршили процедуру утврђивања репрезентативности Синдикалне организације “Транспортгас Србија” Нови Сад потписаним Решењем бр.01-01/984 од 11.10.2022. г. У наредном периоду наступамо самостално и настављамо да делујемо на заштити и унапређењу права запослених дефинисаних Колективним уговором.

Колегнице и колеге које су оправдано биле одсутне током процедуре потписивања приступница могу и накнадно приступити синдикату потписивањем приступнице и достављањем исте синдикату.

Захваљујемо се свима на сарадњи.