РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У СПЕЦИЈАЛНИМ БОЛНИЦАМА ЧИГОТА И БАЊИЦА ИЗ СОКОБАЊЕ

Синдикат је иницирао и потписао нове уговоре на основу којих је запосленима поред Бање Кањижа омогућена превенција радне инвалидности, лечења, опоравка и рехабилитације запослених  у 2024. години у специјалној болници за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор“ – Чигота и специјалној болници за рехабилитацију „Бањица“ Сокобања.

У складу са  расположивим средствима за 2024. год. опредељеним за те намене, критеријумима за упућивање запослених у установе за лечење, превенцију, опоравак, рехабилитацију, као и базе података о коришћењу бања, комисија ће предложити листу запослених који стичу право коришћења наведених услуга у току 2024. године.

Критеријуми за стицање приоритетног права за коришћење :

  • повреде које захтевају лечење у овој установи,
  • професионална и хронична обољења,
  • инвалиди са преосталом радном способношћу и телесним оштећењем
  • теренски рад, сменски рад и рад у турнусима,
  • рад на местима са посебним уловима рада
  • дужина радног стажа код послодавца
  • учесталост коришћења у претходном периоду (да нису користили бању у претходне три године)

Анкетни лист и Упут можете пронаћи ОВДЕ.

Анкетне листове слати Соњи Љуковчанин или канцеларији Синдиката у Новом Саду поштом, на мејл sindikat@transportgas-srbija.com (у ПДФ) или лично.