Рехабилитација запослених у Бањи Кањижа за 2022. годину

Потписан је уговор са Специјалном болницом за рехабилитацију Бања Кањижа за 2022. годину.

Превенција радне инвалидности, лечења, опоравка и рехабилитације запослених ће бити настављена након усвајања Програма пословања за 2022. годину и на основу расположених средстава за те намене.

Комисија ће предложити листу запослених који стичу право коришћења услуга лечења, превенције, опоравка и рехабилитације на основу критеријума за упућивање запослених у установе за наведене услуге и на основу базе података о коришћењу бања.