Расподела добити за 2022. годину

Скупштина Транспортгас Србија доо Нови Сад је усвојила Одлуку о расподели добити за 2022. годину којом запослени нису остварили своје право у расподели дела добити. Синдикат је био против овакве Одлуке и тражио је и предлагао расподелу добити за запослене.

Добит је распоређена на следећи начин:

  • 50% у Буџет Републике Србије
  • преостали износ остаје нераспоређен.