Прва седница Одбора

Поштовани запослени,

прва редовна седница Одбора СО „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад одржана је дана 01.02.2022. године на којој су разматрана актуелна питања од значаја за положај запослених.

На седници су изабрани чланови Надзорног одбора СО „Транспортгас Србија“ д.о.о. који ће чинити запослени: Жељана Каназир, Снежана Павићевић и Боривоје Нешић.