ПРОМЕНА ВЛАСНИЧКИХ УДЕЛА

Поштовани чланови Синдиката,

овом приликом дајемо мало тумачење новонасталих својинских промена у нашем друштву.

Синдикат вам даје до знања да нема потребе за бојазни нити страхом јер сам чин преноса удела са „ЈП СРБИЈАГАС“ на Републику Србију ништа суштински не мења пошто наше друштво и даље остаје 100% у државном власништву.

Са стране Закона о раду дошло је само до промене послодавца, те нам је сад послодавац директно Република Србија.

О осталим променама везаним за ову тематику бићете благовремено обавештени.

Ваш Синдикат