ПОТПИСАНА ИЗМЕНА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Данас је у Влади РС потписана измена Колективног уговора за Друштво са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија. Документ је потписан од стране овлашћеног представника Владе РС Дубравка Ђедовић – министарка рударства и енергетике, овлашћеног представника послодавца Зоран Јовчић – вд директора и овлашћеног представника репрезентативног синдиката Срђан Миљић – председник синдиката.

Основица за утврђивање основне зараде износи 19.885 динара почевши од зараде за јануар 2023 године.