Организационе промене у СО“Транспортгас“

Поштовани чланови,

на седници ЈСО „Србијагас“ изабрано је ново руководство нашег синдиката. Убудуће ће се на челу СО“Транспортгас Србија“ налазити Срђан Миљић као председник, а конституисан је и Одбор у који су ушли Сања Милошевић, Дијана Мајсторовић, Костадин Вујовић и Бојан Јоксимовић.

Прочитај више

Одлука о оствареној добити

Новоформирана Скупштина друштва на ванредној седници одржаној 19-тог новембра донела је Одлуку о расподели остварене добити друштва у 2020-тој години.

У прилогу Одлука.

Стручне службе су Одлуку проследиле надлежним државним органима на давање сагласности, што се убрзо и очекује.

Прочитај више

Анекс споразума о одређивању висине накнаде зараде запосленима који одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID 19

Поштоване колеге,

Потписан је Анекс Споразума о одређивању висине накнаде зараде запосленима који одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID – 19 или због мера изолације или самоизолације у вези са том болешћу за Транспортгас Србија доо, усклађен са новим Закључком Владе број 53-4228/2021 од 06.05.2021 на следећи начин:

Прочитај више

Анекс споразума о одређивању висине накнаде зараде запосленима који одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID 19

Поштоване колеге,

Потписан је Анекс Споразума о одређивању висине накнаде зараде запосленима који одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID – 19 или због мера изолације или самоизолације у вези са том болешћу за Транспортгас Србија доо, усклађен са новим Закључком Владе број 53-4228/2021 од 06.05.2021 на следећи начин:

Прочитај више

Одлука о образовању радне групе за израду Правилника о организацији и систематизацији послова

На линку испод можете пронаћи одлуку о образовању радне групе за израду Правилника о организацији и систематизацији послова.

Ову одлуку можете прочитати, али и презети.

Прочитај више

ПРОМЕНА ВЛАСНИЧКИХ УДЕЛА

Поштовани чланови Синдиката,

овом приликом дајемо мало тумачење новонасталих својинских промена у нашем друштву.

Синдикат вам даје до знања да нема потребе за бојазни нити страхом јер сам чин преноса удела са „ЈП СРБИЈАГАС“ на Републику Србију ништа суштински не мења пошто наше друштво и даље остаје 100% у државном власништву.

Прочитај више

Нови Одбор за безбедност и заштиту здравља на раду

Поштовани чланови синдиката, обавештавамо вас да је дошло до образовања новог Одбора за безбедност и заштиту здравља на раду као мешовитог тела сачињеног од представника синдиката и представника послодавца.

Прочитај више

Враћање запослених са рада од куће

Обавештавамо запослене да је Одбор за безбедност и здравље на раду на седници одржаној 14.05.2021 године донео Закључак да се сви запослени са решењем за рад од куће врате у режим редовног рада почевши од 1 јуна текуће године. Таква одлука је образложена значајним побољшањем епидемиолошке ситуације у држави.

Прочитај више