Одржана шеста редовна седница Одбора синдиката

Дана 02.03.2023 године у Новом Саду одржана је шеста редовна седница Одбра Синдикалне организације „Транспортгас Србија“ доо Нови Сад на којој су разматране теме од значаја за запослене.

Због унапређења рада синдиката на седници је уместо досадашњег члана Одбора са локације Београд Бојана Јоксимовића изабран Саша Коковић.

Синдикат је изабрао повереника из области спорта Боривоја Нешића. Избором повереника синдикат жели да покрене спортске акитвности у Друштву.

На седници је такође дата информација везана за потписивање измене Колективног уговора за Друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад чиме је на иницијативу синдиката повећана основица за обрачун зараде запослених за 6% чиме је вредност бода повећана са 18.759,00 динара на 19.885,00 динара. Ускоро се очекује усвајање Програма пословања на основу чега ће уследити исплата зарада са увећањем почевши од јануара 2023 године.