ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ

Делегација Самосталног синдиката радника енергетике Србије на челу са председником г. Вељком Милошевићем присуствовала је данас 31 јула састанку у Министарству рударства и енергетике. На састанку је био заступљен синдикат Транспортгас Србија доо заједно са другим синдикатима енергетских компанија.

Главни захтев синдиката је повећање зарада запослених у складу са упућеним иницијативама и хитност решавања истог како би се спречио одлив кадрова због малих зарада и заштитио економски положај запослених.

Министарство рударства и енергетике је изразило разумевање за захтев синдиката и након консултација са осталим надлежним министарствима доставиће одговор у кратком року.