Одлука о оствареној добити

Новоформирана Скупштина друштва на ванредној седници одржаној 19-тог новембра донела је Одлуку о расподели остварене добити друштва у 2020-тој години.

У прилогу Одлука.

Стручне службе су Одлуку проследиле надлежним државним органима на давање сагласности, што се убрзо и очекује.

Ваш Синдикат!