Одлука о образовању радне групе за израду Правилника о организацији и систематизацији послова

На линку испод можете пронаћи одлуку о образовању радне групе за израду Правилника о организацији и систематизацији послова.

Ову одлуку можете прочитати, али и презети.