ОДБОР СИНДИКАТА ЈЕ ОДРЖАО ОСМУ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ

Дана 2.11.2023 године Одбор Синдикалне организације Транспортгас Србије доо одржао је осму редовну седницу у Новом Саду и разматрао је теме од значаја за запослене у Транспортгас Србија доо. На састанку су донети следећи закључци:

–  Републичка комисија за енергетске мреже у складу са чланом 64.в Закона о енергетици која је формирана 26.10.2023 године од стране Народне скупштине Републике              Србије преузима надлежност над оператором транспорта за гас „Транспортгас Србија“ доо од Владе РС. Више детаља око надлежности Републичке комисије би требало да     добијемо у наредном периоду када комисија крене са оперативним радом.

– Измене Правилника о организацији и систематизацији послова у „Транспортгас Србија“ доо које укључују разрађивање коефицијената не може да се ради без учешћа  и        мишљења репрезентативног Синдиката како то Колективни уговор и предвиђа. У супротном Синдикат ће бити принуђен да тражи правну заштиту.

– Синдикат инсистира да послодавац донесе Одлуку у расподели добити у складу са Иницијативом коју је упутио која у складу са чланом 52. Колективног уговора укључује и      расподелу дела добити за запослене.

– Синдикат је на време упутио све Иницијативе за повећање зараде запослених у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања која предвиђа      раст зарада запослених јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Апелујемо на надлежне да узму у обзир мале зараде,  раст инфлације и трошкова живота што утиче на економско социјални положај запослених.