НОВИ ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗА ВЕЋЕ ЗАРАДЕ

Синдикат је иницирао измену Колективног уговора којом се предвиђа повећање зарада од 10% за све запослене и то почевши од јануара 2024 године.

Основ за иницијативу је дефинисан Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024 годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и на основу смерница за израду програма пословања.

Иницијатива је упућена Влади РС којом би се утврдила основица за обрачун зарада увећана за 10% за запослене у Транспортгас Србија доо Нови Сад.