НОВИ ПРАВИЛНИК О СОЛИДАРНОЈ ПОМОЋИ

Обавештавамо Вас да је усвојен нови Правилник о солидарној и другим врстама помоћи у „Транспортгас Србија“ доо и Преглед здравствених услуга за које се може одобрити солидарна помоћ са пратећим обрасцима. Правилник је објављен на огласној табли 29.04.2022. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Комисија за солидарну помоћ, добија све више захтева запослених, а да су, притом, средства која су на располагању за овај вид помоћи запосленима, чврсто ограничена.

Нови Правилник урађен је узимајући у обзир садашње услове економске кризе, епидемију корона вируса, као и могућности лечења које су на располагању у државним здравственим установама, а ипак да бисмо одржали категорију солидарне помоћи, која сама по себи подразумева помоћ онима који су угрожени и којима је то заиста најпотребније.