Одлука Скупштине о расподели добити

Скупштина Транспортгас Србија д.о.о је 29 новембра 2022. године донела Одлуку о расподели остварене добити по финансијским извештајима Транспортгас Србија, Нови Сад за 2021. годину. На име учешћа запослених у добити за 2021. годину у висини просечне бруто зараде запосленог, а сразмерно учешћу зараде запосленог у укупном фонду зарада. Одлука је послата на сагласност Владе … Прочитај више

ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА ОД 12,5%

Синдикална организација „Транспортгас Србија“ д.о.о, Нови Сад поднела је Иницијативу за Измене Колективног уговора за Друштво с ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад којим захтева повећање зарада за 12,5% почев од зараде за јануар 2023. године, а у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег плана пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за … Прочитај више

Анекс споразума о одређивању висине накнаде зараде запосленима који одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID 19

Поштоване колеге,

Потписан је Анекс Споразума о одређивању висине накнаде зараде запосленима који одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID – 19 или због мера изолације или самоизолације у вези са том болешћу за Транспортгас Србија доо, усклађен са новим Закључком Владе број 53-4228/2021 од 06.05.2021 на следећи начин:

Прочитај више

ПРОМЕНА ВЛАСНИЧКИХ УДЕЛА

Поштовани чланови Синдиката,

овом приликом дајемо мало тумачење новонасталих својинских промена у нашем друштву.

Синдикат вам даје до знања да нема потребе за бојазни нити страхом јер сам чин преноса удела са „ЈП СРБИЈАГАС“ на Републику Србију ништа суштински не мења пошто наше друштво и даље остаје 100% у државном власништву.

Прочитај више